Hướng dẫn sử dụng

Đăng ký tài khoản dochat

Box chat gắng vào website của bạn sẽ có nhiệm vụ chào mời khách truy cập và xin số điện thoại của họ. Sau đó sẽ gửi về Email, hoặc app ứng dụng dochat. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký tài khoản và kích hoạt email để nhận mã code nhúng vào website

Lưu ý: Vấn đề này có sự can thiệp của người quản trị website có quyền chèn code vào website. Và tất nhiên code nhúng của dochat chỉ bao gồm 1 dòng và không ảnh hưởng đến tốc độ website của bạn

Bước 1. Đăng ký tài khoản

Bạn có thể truy cập trang chính https://dochat.vn hoặc https://dochat.vn/chat/user/register điền thông tin vào form gồm:

  • Email: Nhận thông báo khi có số điện thoại
  • Mật khẩu: Mật khẩu để truy cập tài khoản
  • Họ tên: Họ và tên sẽ được hiện thị trên box chat
  • Số phone: Số phone hiển thị trên box chat

 Sau đó nhấn nút Đăng ký nếu mọi thông tin hợp lệ và email chưa từng được sử dụng trên hệ thống tài khoản dochat bạn sẽ nhận được thông báo đăng ký thành công

Xem trước dochat
Đăng ký tài khoản tương ứng thông tin dochat

Bước 2: Kiểm tra email để kích hoạt (active) tài khoản

Chúng tôi cần xác thực email bạn tồn tại và có thể sử dụng nên bạn cần qua bước kiểm tra email mà bạn đã đăng ký bước 1. Bạn chỉ cần kiểm tra email và click vào liên kết trong email đó

Kích hoạt tài khoản

Bước 3: Kiểm tra email nhận mã code

Đến bước này tài khoản chat của bạn có thể sử dụng. Đoạn code sẽ gửi vào email của bạn và cần gửi cho người quản lý website, IT, hoặc đơn vị thiết kế website của bạn để họ nhúng đoạn đó vào tất cả các trang web mà bạn cần

Nhận code chat nhúng vào website
Code nhúng vào websiet sẽ gửi vào email của bạn

Video hướng dẫn đăng ký box chat

Có thể xem video hướng dẫn đăng ký và box chat trực tuyến khi nhúng vào web hoạt động như thế nào

Các website đã gắn box chat bạn tham khảo:

  • https://daylaixebienhoa.com/
  • https://trungtamdaynhacbienhoa.com/