Live chat trực tuyến

Live chat trực tuyến

Live chat trực tuyến dochat khi được nhúng vào website sẽ khéo léo xin số điện thoại khách hàng.

Các cách mà Dochat thông báo đến bạn

Live chat trực tuyến của Dochat có nhiều cách để gửi thông báo cho bạn mỗi khi có khách để lại số điện thoại hoặc thông báo quan trọng:

1. Thông báo qua Email

Dochat sẽ gửi thông báo có số điện thoại khi khách cung cấp vào Email mà bạn đã đăng ký tài khoản, bạn nên cài tài khoản email account này vào điện thoại thông minh để nhận tin nhắn kịp thời

2. Thông báo qua trình duyệt (Notification alert)

Đây là thông báo của trình duyệt (Chrome, Coccoc, Firefox, Safari, ...) khi bạn mở máy tính hay điện thoại

Tương tác với box chat dochat trên website của bạn

Bạn đã tích hợp (nhúng) box chat của Dochat vào website bạn có thể tương tác với nó như là 1 phần website của bạn. Chúng tôi cung cấp các chức năng tương tác như sau:

1. Mở hộp thoại chat

Bạn có thể dùng javascipt thực hiện hành động gọi function: openBoxChatDochat() hộp thoại box chat sẽ hiện lên

2. Đóng hộp thoại chat

Bạn có thể dùng javascript thực hiện hành động gọi function: closeBoxChatDochat() hộp thoại chat sẽ tắt

3. Mở hộp thoại gọi lại (request callback)

Chức năng yêu cầu gọi lại bạn có thể bật nó bằng function javascript: openBoxCallback()

Bạn có thể xem ví dụ thực tế tại đây https://codepen.io/thanhansoft/pen/PowmJbW

Lưu ý: Thời gian chờ cho xử lý khi nhấn vào nút bấm là 1/2 giây (second) vì tránh trường hợp người dùng cố ý nhấn liên tục quá nhanh làm ảnh hưởng đến quá trình xử lý của bochat