Chính sách

Chính sách & Điều khoản

Khai báo email phải có thật và email này phải đang hoạt động để có thể đăng nhập vào hệ thống. Email phải ở dạng truyền thống và không gây hiểu lầm về mặt nội dung.

Một hộp chat có thể nhúng vào nhiều trang web khác nhau nhưng một trang web chỉ được dùng một hộp chat duy nhất kết nối đến một địa chỉ email duy nhất.

Không đăng tải hình ảnh đại diện, logo doanh nghiệp hoặc chỉnh sửa lời chào mang tính chất đồi trụy, bạo lực, phản động hoặc vi phạm pháp luật của quốc gia hiện hành.

Không sử dụng hộp chat nhúng vào các trang web mang tính chất đồi trụy, bạo lực, phản động, hoặc vi phạm pháp luật của quốc gia hiện hành.

Không tải lên các đoạn mã có khả năng thực thi câu lệnh can thiệp trái phép vào hệ thống hay cố ý tinh chỉnh hệ thống ngoài các tính năng được cho phép chỉnh sửa.

Bình luận các nội dung đánh giá về Dochat một cách trung thực trên các diễn đàn, báo chí, công cụ hỗ trợ trực tuyến và các mạng xã hội truyền thông.

Tự chịu trách nhiệm về dữ liệu nếu chẳng may bị đánh cắp mật khẩu và thông tin đăng nhập. Vui lòng liên hệ với ban quản trị ngay lập tức nếu nghi ngờ điều đó xảy ra.

Khi sử dụng hộp chat nghĩa là bạn đã đồng ý với tất cả các điều khoản sử dụng do chúng tôi quy định và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Chúng tôi được quyền thay đổi điều khoản bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ gửi email cho bạn mỗi khi nội dung điều khoản được cập nhật.