Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tối ưu box chat Dochat

Hướng dẫn người dùng đang sử dụng công cụ phần mềm box chat của Dochat làm thế nào để phát huy tối đa box chat trực tuyến nhúng vào website

Cấu hình hộp chat

Hướng dẫn cách cấu hình hộp chat gồm avatar, lời chào, tên, số phone liên hệ, cách mà box chat hiện thị

Đăng ký tài khoản dochat

Hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản dochat, nhận mã code để tích hợp box chat vào website