Hướng dẫn sử dụng

Báo cáo thống kê

Dochat live chat trực tuyến đã có báo cáo phân tích dành cho những ai chú trọng maketing online quảng cáo biết được nguồn quảng cáo nào là hiệu quả, bạn sẽ chọn khung thời gian mình muốn xem, rất đơn giản xem nhanh chóng những báo cáo rất cần thiết cho việc nghiên cứu kênh quảng cáo hiệu quả cho website

Báo cáo thiết bị truy cập

Báo cáo thiết bị truy cập

Báo cáo nguồn truy cập

Nguồn truy cập

Báo cáo khách sử dụng phần mềm truy cập

Phần mềm truy cập