Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tối ưu box chat Dochat

Chào mừng bạn đã đăng ký sử dụng box chat Dochat. Hướng dẫn này dành cho người dùng đang sử dụng công cụ phần mềm box chat của Dochat làm thế nào để phát huy tối đa box chat trực tuyến nhúng vào website

Hãy đăng nhập vào Dashboard quản trị tài khoản dochat của bạn tại Đăng Nhập và thực hiện như các bước dưới đây

1. Cài đặt profile (Hồ sơ) người hỗ trợ

Nhấn vào Tab Cài đặt bạn sẽ thấy Hình ảnh đại diện, thông tin mà bạn đã đăng ký trước đó.

Hãy chọn 1 hình ảnh đại diện rõ nét nên sử dụng ảnh đại diện cá nhân và Khẩu hiệu (Slogan) hãy mô tả ngắn gọn dịch vụ mà bạn cung cấp bằng những câu khẳng định

Cài đặt profile dochat
Cài đặt thông tin profile dochat

2. Cài đặt lời chào khéo léo

Hãy thay đổi câu chào đúng với sản phẩm dịch vụ bạn đang kinh doanh thay vì mặc định của chúng tôi là những câu chào chung chung. Và chọn kiểu chọn Chọn sản phẩm hoặc dịch vụ như hình bên dưới

Bạn có thể chèn những icon sống động trong câu chào của bạn

Cài đặt tùy chọn
Cài đặt lời chào sản phẩm dịch vụ cung cấp

Bạn muốn thay đổi hãy nhấn Cập nhật

Chúc thành công!