Tin tức

90 ngày sử dụng miễn phí hộp chat

Năm 2018 sắp kết thúc năm 2019 bắt đầu. Dochat chúng tôi khuyến mãi đến hết ngày 31-12-2018 khi đăng ký tài khoản sẽ được công thêm 90 ngày sử dụng.

Sau thời gian này thời gian sử dụng miễn phí sẽ còn 30 ngày

Khuyến mãi 90 box chat
90 ngày miễn phí khi đăng ký trước 31-12-2018